Hoeveel kost laden?

Aan het opladen van uw auto zijn kosten verbonden. Dat is voor het gebruik van de infrastructuur, maar ook voor de voorziening in energie. Hierbij verzorgt Allego de infrastructuur en Eoly verzorgt de elektriciteit. Hieronder vindt u informatie over de kosten van laaddiensten op snelladers en openbare laadpalen van Allego. Deze kosten worden in rekening gebracht bij uw laaddienstverlener (ook bekend als Mobility Service Provider/MSP). De uiteindelijke prijs die u betaalt, hangt af van het contract dat u met uw laaddienstverlener heeft.

Snelladers van Allego

De kosten voor het opladen van uw auto bij een snellader zijn hoger dan het opladen van uw auto bij een normale lader. Snelladers zijn, vergeleken met reguliere laadpunten, veel duurder in aanschaf en onderhoud en daarom zijn de kosten voor snelladen ook hoger dan die van regulier laden. Een Google Maps kaart met alle locaties kunt u hier bekijken.

België

Standaardtarieven snel laden (DC en AC beschikbaar vermogen >22 kW) kosten per kWh
€/kWh
Allego Snellaadnetwerk* € 0,69
*) Wilt u weten op welke locaties dit tarief van toepassing is? Bekijk dan de Google maps kaart.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW en excl. een eventuele opslag die door uw laaddienstverlener (behorend bij uw laadpas) wordt berekend.

Tip! Wist u dat het opladen van uw auto het snelst gaat tot een acculading van 80%?

 Openbare laadpalen in gemeenten

Allego heeft in meerdere gemeente in België openbare oplaadpunten geplaatst. Hier geldt een laadprijs die is opgebouwd uit twee componenten. Een component voor de infrastructuur en een voor de elektriciteit.

Standaardtarieven openbaar laden (AC beschikbaar vermogen tot 22 kW) kosten per kWh
Reguliere laadpaal € 0,325

Dit bedrag is inclusief BTW en excl. een eventuele opslag die door uw laaddienstverlener (behorend bij uw laadpas) wordt berekend. Het tarief van het laden wordt berekend op basis van de daadwerkelijke laadtijd (en dus niet de tijd dat de auto aangesloten is).

Wie bepaalt het tarief dat ik betaal voor laden?

Uw Mobility Service Provider (MSP), de uitgever van uw laadpas of -app, bepaalt het eindbedrag van uw laadsessies. De vergoeding voor het gebruik maken van de laadpalen van de verschillende Charge Point Operators (CPO) in Europa is een onderdeel van dit eindbedrag. Regelmatig komt het voor dat MSPs de door CPOs in rekening gebrachte kosten direct doorberekenen aan haar e-rijders, al dan niet met een opslag of in de vorm van een abonnement.

Met een laadpas of -app van uw MSP kunt u gebruik maken van de laadinfrastructuur van Allego. Allego heeft met verschillende MSPs afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van haar laadinfrastructuur en brengt hiervoor een bedrag in rekening bij uw MSP.

Energieleverancier Eoly verzorgt de 100% lokaal opgewekte groene stroom voor de laadsessies op de infrastructuur van Allego.

Een eventuele opslag door uw MSP is NIET meegenomen in onze tarieven. Ook kan uw MSP compleet andere tarieven berekenen voor laadsessies. Voor informatie over uw tarief verwijzen wij u graag naar uw MSP!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief